ออกจากระบบ
ข้อมูลจากวันที่   ถึงวันที่ 
เขต    จังหวัด  
**เป็นข้อมูลซึ่งบันทึกเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขผ่านโปรแกรม e-Claim ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2556